مکمل دارویی

تستسترون در بدنسازی
مکمل دارویی

تستسترون در بدنسازی


تستسترون چیست ؟ تستسترون یکی از مهمترین استروئید آنابولیک در بدن پستان داران از جمله انسان است.این هورمون به صورت آنابولیک که وظیفه رشد بدن را دارد.هورمون…