واکسن کرونا

محافظت از کرونا
بیماری ها

روش های جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا


 ویروس کرونا (ویروس COVID-19) ،نوعی از ویروس ها هستند که به طور معمول بر دستگاه تنفس پستانداران، از جمله انسان، تأثیر می گذارند. آنها با سرماخوردگی، پنومونی…